La mirada relacional és una mirada que es focalitza en comprendre les relacions que establim els humans en la nostra convivència i genera una interpretació de com abordar-los.

La mirada relacional parteix de considerar uns principis bàsics:

.  Les relacions són una de les expressions de l’ésser humà com a ésser social que construeix la seva identitat en interacció amb els altres.

. L’acceptació de la intervenció subjectivitat (la nostra mirada és subjectiva, veiem el que podem veure, condicionats per les nostres creences, valors i experiències prèvies).

. La comprensió de si mateix és necessari per comprendre la gènesi de les relacions humanes.

. Tota relació és sensible a un entorn i context, els contextos generen, bloquegen i determinen relacions, així mateix, les relacions afecten els contextos.

. Les relacions es desenvolupen dins de sistemes dinàmics (familiar, organitzatiu i social) i estan condicionades per la pròpia dinàmica del sistema.

. Les relacions estan determinades per la història individual i grupal.

. Les relacions humanes són una expressió d’un sistema de producció i consum i del context econòmic social que generen.

. Les relacions són transformables.

. Tota acte de relació passa en diversos plànols simultanis i interdependents: el sentit, les emocions que mobilitzen l’acció i el llenguatge, expressats en la corporalitat i la vitalitat.

. L’articulació productiva d’un grup d’éssers humans es fonamenta en cinc accions de relació bàsiques: demanar, oferir, acordar, escoltar i reconèixer.

. El llenguatge construeix realitats relacionals i la conversa el canal de trobada amb l’altre per construir un acord que ens permet operar i construir junts.

. La capacitat de relacionar-se en diferents contextos i persones facilita assentar el poder personal i l’autonomia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.