Transformant la indefensió

La incapacitat de defensar es pot aprendre, i es consolida amb l’experiència repetida de no poder resoldre una situació. La indefensió apresa.