ASSESORIA

ANTICIPACIÓ
I ACCIÓ

Convivim constantment en entorns d’incertesa i canvi, i avui, davant la crisi provocada per la pandèmia, la complexitat augmenta. La resposta per a poder anticipar-se i actuar és comprendre i reconèixer, evitant quedar atrapats en la queixa i la incapacitat.

Al llarg de la meva carrera he acompanyat diversos processos de canvi, des d’accions d’adaptació a la creació de noves cultures corporatives amb canvis estructurals, tecnològics i de models organitzacionals.

En tots aquests processos he evidenciat la necessitat de gestionar un mètode de treball que contempli diversos passos, des de la prevenció (anticipació) fins a la intervenció en crisi (quan ja s’ha deslligat el conflicte).

Aquests passos metodològics ens permeten gestionar la incertesa d’una forma ordenada. No es tracta de controlar la incertesa, sinó de gestionar les seves conseqüències.

RESPONDRE
A LA INCERTESA

GESTIONAR LA INCERTESA

La meva oferta és la de compartir mètode i criteris d’actuació validats per l’experiència en el sector privat i públic, en el sector dels serveis o de la indústria, ajudant a comprendre els canvis, anticipar-se i actuar.

El treball d’acompanyament i assessoria pot desenvolupar-se de manera presencial o virtual.
Si vols tenir més informació…