Relacions poderoses

Transformant relacions

Relacions saludables i poderoses fan possibles una convivència satisfactòria en el nostre entorn familiar i personal i fan sostenibles els resultats en les empreses i organitzacions.

Relacions Positives

La meva aportació en aquest camp és la d’ajudar a identificar i transformar les relacions que impedeixen treballar i trobar-nos amb els altres.

 

Facilito reconèixer l’estil de relació de les persones i equips, identificant el que ajuda i el que dificulta les relacions, promovent converses pendents i aportant recursos per crear vincles sòlids i duradors y relaciones positivas.

Xarxes i Persones Necessàries

Les persones vivim en xarxes de persones que necessitem. Ajudo a identificar les xarxes de persones que són necessàries i que ens donen suport per poder arribar a complir els nostres reptes professionals i somnis personals.

Serveis

Fortaleses i potencialitats
Acompanyant persones

Relacions poderoses
Transformant relacions

Anticipació i acció
Respondre a la incertesa

Co-inspiració
Idees i converses per a l'acció

Amb els altres arribem més lluny

Si vols millorar les teves relacions o les del teu equip, treballem plegats!