Co-inspiració

Idees i converses per a l’acció

Com a síntesi de l’experiència professional sorgeixen idees i un discurs formal sobre tot el relacionat amb els meus àmbits de treball que comparteixo en forma de conferències, diàlegs, tallers, davant de persones, grups i equips professionals.

T'ofereixo poder treballar en els següents àmbits:

Serveis

Fortaleses i potencialitats
Acompanyant persones

Relacions poderoses
Transformant relacions

Anticipació i acció
Respondre a la incertesa

Co-inspiració
Idees i converses per a l'acció
Evolució i canvi
Plantejo el tema de l’evolució i el canvi, i la importància de saber anticipar-se per reduir els problemes causats per la incertesa. S’exposa les lleis que condicionen a les organitzacions com a sistemes vius, en constant interacció amb l’entorn social i econòmic, conèixer ens permet anticipar-nos. Està dirigit a professionals i equips que vulguin introduir-se en la lògica de saber com construir el futur des d’ara.
Es presenta un quadern de bitàcola per navegar en situacions de canvi i incertesa. Es treballen criteris aplicables en els moments anteriors, simultanis i posteriors a un procés de transformació. Proporciona recursos a les persones perquè comprenguin el que estan vivint i puguin gestionar-lo.

 

“Anticípate”, de LID editorial, co-escrit per Joan Quintana i Ceferí Soler.
Transformant relacions
Quan les relacions entre les persones estan equilibrades, sanejades i permeten construir el futur de manera conjunta, efectiva i satisfactòria, les anomenem Relacions Poderoses. Per aconseguir-cal reconèixer com ens relacionem amb els altres i amb les situacions, i saber quin és el nostre estil relacional.

 

Mitjançant l’estudi de cinc actes humans relacionals (demanar, oferir, acordar, reconèixer i escoltar) anem a descobrir aquí el nostre impacte en l’entorn i les nostres debilitats i fortaleses a l’hora de possibilitar el treball, el pensament i la trobada amb els altres.

 

“Relaciones poderosas”, d’Editorial Kairós, co-escrit per Joan Quintana i Arnoldo Cisternas.
Para construir futuros conjuntos es imprescindible establecer relaciones saludables. Ya sea en el seno de la familia, en una empresa, en una escuela, etc., a menudo estas relaciones se deterioran porque se generan desencuentros y conversaciones pendientes. Aquí se plantea un método para identificar, ordenar y hacer posible reconvertir una conversación pendiente en una conservación liberadora.
Acompanyant persones
Les estructures d’obediència, on un decideix per tots els altres, es van canviat per estructures de vincle, on es col·labora i es prenen decisions conjuntes.

 

Apareix la necessitat d’un nou lideratge on l’important és crear valor a les relacions mateixes entre persones. Aquí exposo les característiques, les actituds i els recursos necessaris d’un lideratge relacional basat en el co-pensament i la co-acció, les fortaleses i l’acompanyament. El líder que crea valor i capital relacional.
La nostra societat ha actuat, i especialment jutjat, a partir dels errors i de les mancances, provocant insatisfacció permanent entre moltes persones.

 

Aquí es proposa als participants que recuperin i donin valor a tot allò en el que són bons, les seves experiències d’èxit, i que re-descobreixin en què destaquen. D’aquesta manera podran construir i formar part d’equips amb alta qualitat relacional que puguin oferir una elevada eficàcia, millorant les seves relacions amb els altres (clients, mestres, professionals de la salut, …), reconeixent, escoltant-los i arribant a acords des de l’eficàcia i la positivitat.

Un espai per reflexionar i pensar junts

Si t'interessen aquestes idees podem conversar