Anticipació i acció

Respondre a la incertesa

Convivim constantment en entorns d’incertesa i canvi, la complexitat augmenta i la resposta en comprendre per poder anticipar-se i actuar, evitant quedar atrapats en la queixa i la incapacitat.

Processos de canvi

He acompanyat processos de canvi, des d’accions d’adaptació a la creació de noves cultures corporatives amb canvis estructurals, tecnològics i de model d’organització.

Mètode de treball

En tots aquests processos he validat la necessitat de gestionar un mètode de treball que contempli diversos passos: des de la prevenció (anticipar) fins a la intervenció en crisi (quan ja ha aparegut el conflicte).

Gestionar la incertesa

Aquests passos metodològics ens permeten gestionar la incertesa d’una forma ordenada. No es tracta de controlar la incertesa, sinó de gestionar les seves conseqüències.

Compartint experiència

La meva oferta és la de compartir mètode, i criteris d’actuació validats per l’experiència en el sector privat i públic, en el sector dels serveis o de la indústria, ajudant a comprendre els canvis, anticipar-se i actuar.

Serveis

Fortaleses i potencialitats
Acompanyant persones

Relacions poderoses
Transformant relacions

Anticipació i acció
Respondre a la incertesa

Co-inspiració
Idees i converses per a l'acció

Gestionar la incertesa

Si vols que t'acompanyi a construir futurs